Jak napsat atraktivní příspěvek?

Při tvorbě příspěvku mějte prosím na paměti, že se jedná o text na webu, který uživatelé čtou poněkud odlišně než třeba novinové zprávy.

Doporučená pravidla zahrnují: